Deelnemers

FBE Gelderland
Stichting Wildaanrijdingen Nederland
Weidevogelvereniging
Wildakkerprojecten
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
Team Ecologie Jagersvereniging
Jachthondendemonstratie
De Nederlandse valkerij verenigd in het NOVO
Wildredders met drones
Stichting Zweethonden Nederland
Vereniging Het Edelhert
Vereniging De Moeflon
Demonstratie wild uitbenen
Wild barbecue
Jachthoornblazers
Broedkorvenprojecten
Vereniging het Ree